Skip to main content
Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen

WAT IS DE WPKLL

WKPLL staat voor Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen. De WKPLL is een onafhankelijke vereniging voor geinteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van kennisuitwisseling op het gebied van ontwikkelings-, perinatale-, placenta- en kinderpathologie.

Lidmaatschap

Pathologen en AIOS pathologie, maar ook andere medisch specialisten en (moleculair-) biologen met belangstelling voor de kinderpathologie in brede zin kunnen lid worden van de WKPLL. De werkgroep telt op dit moment circa 50 leden.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar voor specialisten. AIOS betalen geen contributie. 

Om lid te worden van de werkgroep WKPLL kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier.

Komende activiteiten