Skip to main content

Werkgroepbijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn 3-maandelijks op maandagen en beslaan een hele middag (14:00-17:30 uur).

Het programma wordt gevuld met sprekers van binnen de werkgroep of externe (soms buitenlandse) sprekers, referaten, casuistiek en casus pro diagnosi.

Zowel leden als niet-leden van de WKPLL zijn welkom, met name ook AIOS zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tenzij anders aangegeven.

De locatie is de demonstratiezaal pathologie, UMCU.

Er worden nascholingspunten toegekend.

Komende bijeenkomsten: