Skip to main content

Privacyverklaring

De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Versiedatum: 1 mei 2019

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Specialisme gegevens:
  • Specialisme/ Functie
  • Expertise gebieden
  • Organisatiegegevens waar u werkzaam bent
  • BIG-nummer
 • Administratiegegevens:
  • Bankrekeningnummer
  • Lidmaatschapsnummer
 • Overige persoonsgegevens:
  • Geslacht
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een ledenadministratie door De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen;
 • Om achterbanpeilingen te faciliteren;
 • Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend)
  vertegenwoordigers in commissies/werkgroepen/raden van de Vereniging en externe organisaties;
 • Om informatie omtrent (collectieve) producten, diensten, congressen, nieuws, vacatures etc. van of vanuit De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen toe te sturen, welke van belang of interessant kunnen zijn voor de leden;
 • Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;
 • Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen of andere (digitale) kanalen;

Geautomatiseerde besluitvorming

Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor uw gegevens van 7 jaar na het leveren van een dienst, zoals het lidmaatschap en congresdeelname. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de basis administratie die gesteld wordt door de belastingdienst. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen deelt uw persoonsgegevens met de volgende bedrijven:

 • Revers & Co t.b.v. het beheer, ontwikkeling en onderhoud van de websites en toegang tot de website wkpll.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies

De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op u computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de websites of app geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de websites of app van De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites

Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de Vereniging geen toezicht op houdt. De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren en met u in overleg treden.

De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kun je contact met ons opnemen via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.